Konfirmationer i 2019

Skelby kirke den:  17. Maj 2019 kl. 10:00
Gedesby kirke den:  17. Maj 2019 kl. 12:00
Gedser kirke den:  5. Maj 2019 kl. 10:00

Indskrivning af konfirmander 2019

Sommeren er over os. Før vi får set os om, er det blevet tid til at tænke på skolestart og konfirmandundervisning for de piger og drenge, der begynder i 7. klasse efter sommerferien.

Vi mødes onsdag, den 12. september kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Strandvej 16, Gedser, til god, gammeldags indskrivning, hvor vi hilser på hinanden og laver aftaler for undervisningen. Forældrene bedes denne aften medbringe barnets dåbs- eller navneattest.

Med mindre andet aftales vil undervisningen begynde i uge 39, september 2018. Der undervises som udgangspunkt fra kl. 8.00 til kl. 9.30.

For konfirmander bosiddende i Skelby, Gedesby og Gedser arrangeres eventuelt kørsel fra konfirmandundervisningen til skole. Undervisningen vil foregå i Konfirmandstuen. Jeg glæder mig til at se jer – og hvem I er!

Med venlig hilsen og god sommer!
Søren Winther Nielsen
Sognepræst
Skelby-Gedesby-Gedser