Menighedsrådet

Formand:
Kim Ole Grützmeier
Sdr. Boulevard 8
4874 Gedser
Telefon: 2127 6530

Næstformand:
Helle Britt Madsen
Genvej 17
4874 Gedser
Telefon: 2044 1656

Kirkeværge, Skelby:
Karen Barden
Rasevej 4
4874 Gedser
Telefon: 2478 2834

Kirkeværge, Gedesby:
Erik Bondgård
Procesvej 6
4874 Gedser
Telefon: 3063 6384

Kirkeværge, Gedser:
Jane Winther Jørgensen
Birkemosevej 4
4874 Gedser
Telefon: 2179 3442

Kontaktperson:
Kim Winther Jensen
Langgade 70
4874 Gedser
Telefon: 4226 3820

Intern Kasserer:
Torben Friis-Hansen
Bøtøvej 15
4873 Væggerløse
Telefon: 4051 8036

Menigt medlem:
Dorte Minor Hansen
Hjørnegårdsvej 16
4874 Gedser
Telefon: 5122 0248

Menigt medlem:
Helge K. Hansen
Krogedevej 16
4874 Gedser

Sekretær:
Gyrithe la Cour Freiesleben
Gammelgade 18
4874 Gedser
Telefon: 6133 2534

Ekstern Kasserer:
Ruth Rosenkrantz de Lasson
Telefon: 5486 6114

Suppleanter:
Ulla Martinussen
Lollevej 7
4874 Gedser

Anni Værbak
Strandvej 4
4874 Gedser

Leif Wriedt Jørgensen
Birkemosevej 4
4874 Gedser
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer:

Et menighedsråd skal bestå af mindst 6 og højst 15 medlemmer, der er valgt for 4 år, senest ved menighedsrådsvalget i november 2016. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig.

Et menighedsråd kan vælge personer, som ikke er medlemmer af menighedsrådet, til særlige poster som bl.a. sekretær, kasserer og kirkeværge. Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet. Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.