Det er godt at høre Guds ord

Velkommen til Skelby, Gedesby og Gedser Sogne

Falsters og dermed Danmarks sydligste del, består af de tre sogne, Skelby, Gedesby og Gedser. 

Skelby er fra gammel tid hovedsognet med annekset Gedesby sogn, der nu omfatter Gedser kirkedistrikt i stations- og færgebyen.