4. August 2020 kl. 19:00 - Orienteringsmøde til Menighedsrådsvalg 2020

Sted: Konfirmandstuen ved præstegården, Strandvej 16, Gedser
Er du medlem af Folkekirken og har du lyst til at blande dig i menighedsrådets arbejde og få indflydelse på de beslutninger der træffes har du i år mulighed for at stille op til valget som foregår til efteråret.
Der afholdes orienteringsmøde den 4. august, hvor interesserede bliver skrevet op på valglisten - der kræves ikke længere en stiller for at kunne stille op, men blot at du møder op til ovennævnte møde.
I skrivende stund, har vi fået melding fra 2 nuværende medlemmer af rådet, at de ikke ønsker at stille op, ligesom der mangler suppleanter til rådet idet der har været lidt mange udskiftninger i den seneste periode.