Normalt afholdes der Gudstjeneste på Plejecenteret i Gedser sidste fredag i hver måned - undtaget er Juli og December. På grund af risiko for Corona smitte afholdes der IKKE Gudstjeneste.
Mange savner det sociale samvær ved/efter disse Gudstjenester, og derfor har enkelte deltagere taget initiativ til - under strengt hensyn til smitterisikoen - at arrangere lidt socialt samvær med kaffe/kage den sidste fredag hver måned - hvor der ikke holdes tale eller synges og med behørig afstand. 

Gudstjenester i de enkelte kirker afholdes efter nedenstående plan. Indtil andet udmeldes, må der deltage 25 i hver Gudstjeneste og vi beder alle kirkegængere om at holde behørigt afstand under iagttagen af de sikkerhedsregler som til enhver tid er udstukket af myndighederne.

Søndagens tekst findes her: https://www.folkekirken.dk/gudstjeneste/soendagens-tekst