Menighedsrådet har på baggrund af sparekrav besluttet stoppe med at husstandsomdele "Kirkenyt" fra og med udgivelsen sidst i februar 2019.

Herefter vil det alene kunne afhentes i kirkerne, på kirkekontoret (Præstegården) i åbningstiden, eller digitalt via download her fra siden eller modtagelse via e-mail.

Endvidere publiseres nyheder, Gudstjenester og arrangementer her på siden, samt på Facebook.

Hvis du ønsker bladet fremsendt til dig på en mail, så send en mail til webmaster@skelby-gedesby-gedser.dk eller kontakt kirkekontoret (Præstegården) i åbningstiden, så vil modtage bladet via e-mail.