Kirkebil: Kørsel til og fra gudstjenester aftales onsdag eller torsdag med: Erik Nielsen - Telefon 4243 5388