06.10.2020

Der blev afholdt ekstraordinær valgforsamling den 6. oktober 2020 kl. 19:00.
Der blev valgt 2 medlemmer til menighedsrådet fra hvert sogn - i alt 6, hvilket opfylder de udstukne regler.
Vores sognepræst er født medlem og rådet består af 7 fuldgyldige medlemmer samt en repræsentant (uden stemmeret) for de ansatte.
Endvidere blev der valgt 1 suppleant fra hvert sogn - i alt 3
Når det nye menighedsråd har afholdt konstituerende møde den 5. november, vil navne og poster blive bekendtgjort.