Menighedsrådsvalg

I år - 2020 - skal der afholdes valg til Menighedsrådet, og på nuværende tidspunkt har 2 medlemmer af det nuværende menighedsråd meddelt at de ikke genopstiller. Det har tidligere været et krav for at stille op til menighedsrådet, skulle man have andre medlemmer af Folkekirken til at opstille en - det er ikke længere nødvendigt. 

ALLE interesserede kan møde op til vores orienteringsmøde den 4. august 2020 kl. 19:00 i Konfirmandstuen ved Præstegården - Strandvej 16, Gedser. Eneste krav for at kunne stille op er medlemsskab af Folkekirken - samt naturligvis interesse for arbejdet i et menighedsråd.