Info omkring takstblade.
Hvert enkelt sogn har sit eget takstblad, da prisen for de forskellige ydelser kan variere fra kirkegård til kirkegård. Der er primært 2 forskellige måder at finde frem til priserne på - at lave egne beregning og få dem godkendt centralt eller følge de priser der bliver beregnet centralt fra.
Da den første metode er rimeligt ressourcekrævende følger Skelby - Gedesby - Gedser Sogne de priser der beregnes centralt fra. 
Beregningen sker hvert 4 år og ændringer indfases over de efterfølgende 4 år, for ikke undgå en stor stigning hvert 4. år.
Note - En intern revision af de 3 sognes prisjusteringer har desværre vist at ikke alle priser er blevet justeret hvert år, hvilket har givet nogle større stigninger i 2019 og 2020 end i 2017 og 2018 for visse ydelser.